Рейтинг

Всеки потребител има профил за рейтинг, който е съставен от коментари на другите потребители. До името на всеки потребител има число, което съответства на коментарите в профила му за рейтинг. Например: Ramy (240) означава, че потребителят Ramy има положителни коментари от най-малко 240 потребители.