Прегледайте обратната връзка, която потребителят е оставил за други.

Проверете как потенциалните търгуващи партньори са се отнасяли с другите потребители. Вижте как е протекъл търгът и как са извършили сделка.