Eurotraders.eu Помощ
Помощ
Холандски търг
 

Ако имате няколко еднакви продукти за продаване, имате нужда от Холандски търг. Продавачът трябва да определи точното количество артикули на разположение за продаване на или един или повече участници в търга.

Холандските търгове (или търговете за количество) имат малко по-различни правила от редовните търгове. В холандския аукцион, участниците могат да наддават за количеството на предметите, които биха искали да купят, стойността на наддаване е за един предмет.

Когато видите количество от два или повече продукта на търг, това е холандски търг. Това означава, че продавачът предлага множество идентични предмети за продажба. За разлика от обикновения търг, холандският може да има много победители.

Когато наддавате на холандски аукцион, трябва да посочите броят на предметите, които ви интересуват, и цената, която сте готови да платите. Всички печеливши участници плащат една и съща цена - най-ниската успешна оферта.

Често всички купувачи плащат началната цена, обявена в търга. Въпреки това, ако има повече оферти, отколкото предмети, печеливши ще бъдат най-ранните успешни оферти.

За да победите друга оферта, трябва да имате по-висока обща стойност на наддаването (покупна цена х броя на елементите, за които наддавате) в сравнение с другите оферти.

Имате право да се откажете ако количеството артикули е само частично от това, което сте спечелили. Това означава, например, че ако наддавате за 5 продукта, а когато търгът приключи са останали само 4, не е нужно да купувате някой от тях.