Eurotraders.eu Помощ
Помощ
Търгове с фиксирана цена
 

Някои търгове имат фиксирана цена - скрита минимална цена. Това е най-ниската цена, която продавача е склонен да приеме за продукта, който е пуснал на търг.

При публикуване на търг, продавачът определя началната цена, която трябва да бъде по-ниска от пазарната за този продукт. По този начин той привлича купувачите да наддават за стоката. Така цената се повишава по естествен път, чрез поставяне на оферти.

Продавачът също може да определи минимална цена. Тази цена е по-висока от началната. Ако не се достигне до нея по време на търга, продуктът няма да бъде продаден.

Ако търг е имал фиксирана цена, която не е била достигната, тази информация ще бъде включена в раздела за бележки на търга.

Продавачите обикновено определят фиксирана цена, ако не са сигурни за реалната стойност на даден артикул и по този начин се застраховат и си запазват правото да не продават, ако крайната цена достигната на търга е по-малка от очакваното.

Когато участвате в търг с фиксирана цена, наддавате както обикновено - въвеждате максималната сума, която сте готови да платите. Наблюдавайте карето до текущата цена за да видите дали фиксираната цена е достигната. Докато фиксираната цена не се достигне, няма да има успешни оферти в търга. След като тя се покрие, продуктът се продава на най-високата оферта и търга се затваря.

Търгът не приключва ако вашата оферта отговаря или надвишава фиксираната цена, наддаванията продължават докато не изтече времето на аукциона.