Потребителски профил за рейтинг
Потребителски профил за рейтинг bobibest
Профил за рейтинг
Полoжително Неутрално Негативно
0 0 1
Общо позитивни -1
Общо гласували 1
Общо точки 1%

nadq_1982 (0% 0) Март 10, 2016 02:20 Следобед
Оплакване: Чакам обаждане или някаква информация за спечеления от мен продукт, но за съжаление нямам такава вече втора седмица. Несериозно отношение е това към работата ви, ако искате да продавате!

Страница 1 от 1

Коментарите са подредени по дата. Всеки автор носи отговорност за това, което е написал.